The Wolverine
VOTE ⇩⇧

TOTAL 0
(0 votes)

You can now embed elements from Twitter, Facebook and Instagram

The Wolverine (2013)

Director:

James Mangold
Full cast:
Actor
Role
Hugh Jackman
Tao Okamoto
Rila Fukushima
Hiroyuki Sanada
Svetlana Khodchenkova
Brian Tee
Hal Yamanouchi
Will Yun Lee
Ken Yamamura
Famke Janssen
Nobutaka Aoyagi
Seiji Funamoto
Shinji Ikefuji
Qyoko Kudo
Nobuaki Kakuda
Chiharu Mizuno
Takao Kinoshita
Conrad Coleby
Taris Tyler
Sarah Naylor-Liddell
J. Remilton
Andy Owens
Allan Poppleton
Geoff Burke
Joshua Remilton
Yasuyo Shiba
Mai Ishikawa
Yaeko Kimura
Ryuta Kimura
Briden Starr
Maria Lukasheva
Tess Haubrich
Taki Abe
William Takayanagi-Temm
Kuni Hashimoto
Erich Chikashi Linzbichler
Shingo Usami
Naoya Ogawa
Atsushi Sawada
Takashi Matsuyama
Masa Yamaguchi
Eric Laciste
Hideki Sugiguchi
Garret Sato
Kosuke Masano
Yoji Tatsuta
Yoshinori Fukushige
Hiroshi Kasuga
Yumiko Nakamura
Kimi
Keiko Matsumoto
Louis Toshio Okada
James Fraser
Ian McKellen
Patrick Stewart
Luke Webb